ทำไมทำประกันสุขภาพแล้วเคลมไม่ได้

thumb: 
Thai
ประกันสุขภาพ ทางเลือกอันดับต้นๆ ที่หลายคนมักจะเลือกทำเพราะคุ้มครองปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพได้ ตั้งแต่ค่ายา ค่าพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความอุ่นใจ ให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น แต่หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะปฏิเสธการทำประกันสุขภาพก็เพราะว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าคงไม่ค่อยได้ใช้มันอย่างเต็มที่มากนัก และรู้สึกไม่คุ้มกับค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไป แต่อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้หลายคนรู้สึกเกลียดประกันก็คือ ปัญหาทำประกันสุขภาพ OPD แล้วเคลมไม่ได้ อีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนต้องปวดหัวกันไปตามๆกัน ไม่ใช่เพราะคุณเคลมไม่ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในกลุ่มของ “ข้อยกเว้นของประกันสุขภาพ OPD” โดยในวันนี้เราจะขอมาเล่าถึงข้อยกเว้นในประกันสุขภาพที่คุณต้องรู้กันครับ
1. ในการทำประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้ทำกรมธรรม์ที่เป็นมาก่อนทำสัญญา เช่น เคยมีประวัติการรักษาโรคมาก่อนทำประกัน แต่ไม่แถลงสุขภาพในตอนทำสัญญา ทำให้การรักษาโรคนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญา
2. หากกรมธรรม์ยุติก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ทำประกันสุขภาพ อาจไม่ได้รับเงินต้นที่ชำระไปหรืออาจได้รับคืนแบบไม่เต็มจำนวน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นยังอยู่ในระหว่างสัญญา
3. ประกันสุขภาพ จะไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือกำหนดสัญญา เช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด จึงควรที่จะต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละโรคให้ดี เพื่อที่คุณจะสามารถเคลมโรคเหล่านั้นได้
4. การรักษาแบบนอนพักรักษาตัว แบบไม่มีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเป็นอาการที่แพทย์ไม่ได้ระบุโรค หรืออาการที่ชัดเจน
5. ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่อาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น
• ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
• โรคแทรกซ้อนจากการใช้สารเสติด
• โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
6. ค่าบริการทางทันตกรรม การศัลยกรรม การรักษาสายตา ภาวะความเคลียด โรคทางจิตเวช เป็นต้น
เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่กำลังวางแผนเพื่อซือประกันสุขภาพออนไลน์ และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพ OPD เราก็ขอแนะนำ ประกันสุขภาพออนไลน์ แผนประกันสุขภาพที่คุณสามารถออกแบบประเภทของความคุ้มครองได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมด้วยความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย