มารู้จักกับประกันสุขภาพ และ ประโยชน์ของประกันสุขภาพกันดีกว่า

thumb: 
Thai

ประกันสุขภาพ คืออะไร ประกันสุขภาพ ก็คือ การตกลงกันระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญากรมธรรม์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ ล้วนแล้วแต่ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน

เหตุผลดีๆ ที่บอกว่าเราควรทำประกันสุขภาพ

1.โรคภัยเป็นสิ่งที่ไม่มีกำหนดการ
ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่า วันนี้เรายังแข็งแรง ในวันพรุ่งนี้ เราอาจเกิดป่วยแบบฉับพลันก็ได้ เช่นนั้นการวางแผนอนาคตไว้ นับเป็นเรื่องที่ดี
2.ภาระทางการเงิน 
เมื่อเจ็บป่วย สิ่งที่ตามมาก็คือภาระค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าหมอ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา อีกทั้งในบางครั้งหากเราต้องหยุดงาน นั่นหมายถึงว่าเราจะมีภาระทางการเงินเพิ่มมากขึ้น หากเราทำประกันสุขภาพไว้ เราก็จะมีเงินชดเชยจากกรมธรรม์ตัวนี้ ในการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงมีโอกาสได้รับเงินชดเชยด้วย
3.ลดหย่อนภาษีได้
อัตราเบี้ยประกันสุขภาพนั้น สามารถทำเรื่องขอใช้เป็นส่วนหนึ่งของการลดหย่อนภาษีได้ ด้วย เรียกได้ว่าได้ทั้งความคุ้มครอง และ ประหยัดเงินในกระเป๋าได้

ซึ่งการทำประกันสุขภาพนั้นจำเป็นสำหรับทุกๆ คน ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เคยเจ็บป่วยใดๆ เลยเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแรง ไม่มีโรคประจำตัวในปัจจุบัน จะการันตีได้ว่า พรุ่งนี้หรือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เราเจ็บป่วย ดังนั้นการซื้อประกันสุขภาพ จึงจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน  “เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ แต่เราสามารถวางแผนอนาคตของเราได้”

การทำประกันสุขภาพ คือการที่เราได้ซื้อความคุ้มครองในอนาคตให้กับตัวเองหรือคนที่เรารัก เพราะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมีหลากหลายเหลือเกิน เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้อนาคตได้เลย เราจึงต้องเลือกวางแผนอนาคตให้ดี เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะสิ่งต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น เราวางแผนที่จะรับมือได้ แต่หากได้เกิดขึ้นไปแล้ว เราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีก